Kvalifikacija

 

Pagal Teismo ekspertizės įstatymą, teismo ekspertu gali būti tik fizinis asmuo. VšĮ „Archlegis“ steigėja dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą buvo įrašyta 2013 m. Teismo eksperto kvalifikacija atitinka atestato Nr. A1109 turinį.

Teismo ekspertizės įstatymas nurodo, kad teismo ekspertas negali duoti išvadų teisės klausimais ir kad teisinės žinios nėra specialiosios žinios. Vis dėlto statyba, kaip specialiųjų žinių reikalaujanti sritis, turi tam tikrą specifiką – ji detaliai sureguliuota įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais. Teismo ekspertų koordinavimo taryba nurodė, kad teismo ekspertai, tyrimą atliekantys statybos srityje, yra saistomi Statybos įstatymo nustatytomis veiklos formomis ir metodais; statybos vertinimo veiklos būdai, taikytini metodai yra kildinami iš specializuotų įstatymų ir teikiamos šių sričių ekspertinės išvados pagal turinį turi atitikti šių įstatymų reikalavimus.

Taigi sukauptos teisinės žinios padeda tiksliau nustatyti ekspertinio tyrimo objektui taikytinus reikalavimus, suprasti taikomos normos turinį, jos santykį su visa statybos teisinio reguliavimo sistema, atitinkamai, tiksliau nustatyti ir įvertinti tyrimui aktualias aplinkybes, galinčias nulemti vieną ar kitą ekspertinę išvadą. Visais atvejais, ekspertizės metu netiriami ir nevertinami asmenų kaltės, atsakomybės ir kiti teisiniai klausimai. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, nustatomos tik faktinės aplinkybės.