Atliktos ekspertizės

 

VšĮ „Archlegis” teismo ir kitos ekspertizės atliekamos nuo 2013 m. Dr. Daivai Veličkaitei-Matusevičei einant Lietuvos architektų rūmų pirmininkės pareigas, 2017-2019 m. ši veikla nebuvo vykdoma, ji atnaujinta 2019-2020 m. 

Teismo ekspertas yra įpareigotas laikytis konfidencialumo reikalavimų, todėl pristatant patirtį šioje srityje nėra atskleidžiami konkretūs bylų duomenys. Atliktos ekspertizės pristatomos įvardijant jų pagrindinius uždavinius.

2013-2021 m. buvo atliktos teismo ekspertizės, kuriose buvo tiriami šie klausimai:

 • Visuomeninės paskirties patalpų interjerų projektų atitiktis sutartyse ir teisės aktuose nustatytiems reikalavimams (2014 m.);
 • Vienbučio gyvenamojo namo projekto atitiktis asmens sutikime nurodytiems sprendiniams (2015 m.);
 • Detaliajame plane suformuotų prijungiamų žemės sklypų atitiktis nustatytiems reikalavimams (2015 m.);
 • Pastatų komplekso projekto atitiktis detaliojo plano ir kitiems nustatytiems reikalavimams (2016 m.);
 • Patalpų naudojimo galimybė pagal nurodytą paskirtį (2016 m.);
 • Detaliojo plano atitiktis teisės aktuose, sutartyje ir planavimo sąlygose nustatytiems reikalavimams (2017 m.);
 • Statinio statybos valdymo procesų atitiktis sutartyje ir teisės aktuose nustatytiems reikalavimams (2020 m.);
 • Statinių statybos žemės sklypuose, esančiuose magistralinio dujotiekio vietovės klasės vienetų teritorijoje, galimybės (2020 m.);
 • Valstybinės žemės sklypo, reikalingo gyvenamojo pastato eksploatavimui, priskirto ploto klausimai (2020 m.);
 • Individualių gyvenamųjų namų projekto atitiktis teisės aktų ir detaliojo plano reikalavimams (2013 m.);
 • Kiti teismo užduoti klausimai.

2013-2021 m. buvo atliktos išankstinės ekspertizės, kuriose buvo tiriami šie klausimai:

 • Statybos užbaigimo akto surašymo pagrindų klausimai (2013 m.);
 • Gyvenamojo namo ir jo priestato techninio projekto sprendinių sudėtis (2013 m.);
 • Reikalavimų eksploatuojamiems stogams parengtame projekte įgyvendinimas (2014 m.);
 • Poilsio pastatų darbo projekto sudėties ir jo rengimo procesų klausimai (2014 m.);
 • Galimybės pakeisti patalpų paskirtį klausimai (2016 m.);
 • Statinio darbo projekto sudėties atitiktis nustatytiems reikalavimams (2020 m.);
 • Kiti proceso šalių ar kitų asmenų užduoti klausimai.

Nurodytu laikotarpiu parengtos ir ekspertinės išvados, kuriose buvo vertinama pateiktų projektinių pasiūlymų atitiktis viešųjų pirkimų sąlygoms, taip pat ekspertinės išvados ir pasiūlymai tam tikrų statybos santykių teisinio reguliavimo klausimais.