Kalendorius

 

2022 m. vasario-kovo mėn.

Numatomi kartoti 2021-05-06 vykę kursai:
Projektavimo darbų rangos sutartis: ko svarbu nepamiršti ją sudarant?.

Paskaitoje bus nagrinėjami projektavimo darbų rangos (įskaitant teritorijų planavimo dokumentų rengimo) sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimai, praktikoje aktualios šių sutarčių nuostatos, apibrėžiančios sutarties dalyką, sutarties šalių pareigas, teises, atsakomybę, aptariama užduoties reikšmė ir jos sudarymo ypatumai, analizuojamos probleminės situacijos, pristatoma teismų praktika.

REGISTRACIJA
Registracija bus paskelbta likus 2 sav. iki kursų.
Apie visus kursus informuojama naujienlaiškiu, kurį užsiprenumeruoti galite čia.

Kursų vieta: VšĮ „Archlegis“ kursai vyksta nuotolinės vaizdo konferencijos būdu.
Kursus veda:
architektė, teisininkė dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė.
Kursai skirti: teritorijų planavimo, statybos techninės veiklos sričių vadovams ir visiems besidomintiems.
Kursų trukmė: 4 akademinės valandos.
Kursų dalyvio mokestis: 30 eurų. Užsiregistravusiems informacija apie kursų apmokėjimą išsiunčiama el. paštu.
Dalyvavimo tvarka: likus dienai iki kursų užsiregistravusiems išsiunčiama prisijungimo prie nuotolinės vaizdo konferencijos nuoroda. Kursų pradžioje vykdoma dalyvaujančiųjų registracija.
Konsultacijos: paskaitos metu ir jai pasibaigus, dalyviai turi galimybę užduoti jiems rūpimus klausimus, padiskutuoti, kartu paieškoti praktikoje kylančių problemų sprendimo būdų.
Pažymėjimų išdavimas: paskaitoje užsiregistravusiems ir juos išklausiusiems dalyviams elektroniniu paštu išsiunčiami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

VšĮ „Archlegis“ kursų programa suderinta Lietuvos architektų rūmų 2020-02-14 raštu Nr. S20-02-88 ir Lietuvos Respublikos ministerijos 2020-04-03 raštu Nr. (14)-D8(E)-1679). Kursai rengiami vadovaujantis Lietuvos architektų rūmų 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T17/01-1 patvirtintu Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašu.