Mediacijos principai

 

Mediacijos procese vadovaujamasi šiais principais:

Savanoriškumasšalys mediacijoje dalyvauja tik savo noru, taip pat bet kuriuo metu gali iš jos pasitraukti. 
Konfidencialumasvisa mediacijos metu sužinota informacija laikoma konfidencialia: ji negali būti perduota kitiems asmenims be šalies leidimo, ši informacija negali būti įrodymu teisme, mediatorius negali būti teisme apklausiamas kaip liudytojas.
Mediatoriaus nešališkumas, neutralumasmediacijos procesą gali vesti tik nešališkas asmuo, nejaučiantis nė vienai šaliai palankumo, laisvas nuo jų poveikio. Bet kokie mediatoriaus ir šalių ryšiai turi būti atskleisti iš anksto, mediatorius pasirenkamas tik abiejų šalių pritarimu.
Neformalumasskirtingai nuo teismo, mediacijoje nėra taikomos griežtos taisyklės, jas mediacijos pradžioje apsibrėžia mediatorius ir patys mediacijos dalyviai. Šis procesas yra lankstus, įsiklausantis į šalių poreikius, reaguojantis į proceso eigą.
Ekonomiškumasmediacija gali padėti sutaupyti nemažai laiko ir lėšų. Proceso trukmė labiausiai priklauso nuo šalių aktyvumo ieškant susitarimo, o mediatoriaus paslaugos kainuoja mažiau nei išlaidos, kurios gali susidaryti nagrinėjant ginčą teisme.
Sąžiningumastiek mediatorius, tiek šalys turi daryti viską, kad mediacija vyktų sąžinigai, be apgaulės ir manipuliacijų. Mediatorius taip pat privalo atskleisti visą informaciją, kurią žinodamos šalys galimai rinktųsi kitą mediatorių ar kitą ginčo sprendimo būdą.
Priimtinumasmediacijoje sprendimas nėra „nuleidžiamas“ trečio asmens, o priimamas šalių, jų tarpusavio sutarimu. Dalyvaujanti mediacijoje šalis gali būti tikra, kad jai neteks vykdyti sprendimų, kuriems ji pati neduos sutikimo.

Mediacijoje taip pat taikomi šalių lygiateisiškumo, bendradarbiavimo, objektyvumo, sprendimų realumo ir kiti principai, padedantys taikiai ir tvariai išspręsti kilusį konfliktą.