Mediacijos paslaugos

 

VšĮ „Archlegis“ steigėja dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė teikia mediacijos paslaugas tiek civinių, tiek administracinių ginčų srityse. Taip pat ji yra sudariusi sutartį su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, pagal kurią teikia meditacijos paslaugas privalomos meditacijos atvejais, taip pat asmenims, turintiems teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

Mediacijos paslaugos teikiamos kai mediatorių, jo sutikimu, skiria Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba teismo, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos ar šalių prašymu, taip pat kai mediatorių pasirenka šalys savo susitarimu.

Mediacija Lietuvoje buvo vykdoma ir anksčiau, tačiau pastaruoju metu jos populiarumas auga, valstybė ją skatina įvairiomis priemonėmis (senaties terminų sustabdymas, žyminio mokesčio lengvata ir kt.). Ginčo šalys taip pat vis dažniau įvertina taikaus sprendimo privalumus: galimybę sutaupyti bylinėjimuisi reikalingo laiko ir lėšų, išsaugoti santykius, surasti šalims priimtiną, todėl lengviau įgyvendinamą sprendimą.

Ginčai architektūros, statybos, teritorijų planavimo, autorių teisių srityse pasižymi ypatingu kompleksiškumu, santykių sudėtingumu, teisinio reguliavimo neaiškumu, todėl mediacija šiose srityse išties gali būti efektyvi ir naudinga.