Projektai

2021 m. Lietuvos kultūros taryba priėmė sprendimą finansuoti VšĮ „Archlegis“ projektą „Architektų kūrybos sąlygų gerinimas, stiprinant žinių apie jų autorių teises sklaidą“. Šis, pirmiausia architektams skirtas, projektas bus vykdomas iki 2021 m. gruodžio 1 d. Ateityje tikimasi jo veiklas pratęsti, pristatant autorių teisės žinias platesnei visuomenei.

Architektūra, kaip viena iš meno sričių, nuolat susiduria su įvairiais iššūkiais, susijusiais su investicijomis, nuosavybės teisių apsauga, įvairių interesų sankirtomis. Autorių teises neretai stengiamasi palikti kuo nuošaliau, kadangi jų apsauga kelia papildomus uždavinius, kurių įgyvendinimui reikia daugiau dėmesio. Vis dėlto autorių teisės yra svarbi prielaida užtikrinant ne tik architekto kūrybos sąlygas, bet ir jos rezultatų kokybę. Taigi šis projektas visų pirma skirtas pačių architektų žinių stiprinimui, tam, kad remiantis jomis būtų galima ne tik apginti savo teises, bet ir užtikrinti darnesnius, kokybiškesnius aplinkos kūrimo procesus, auginti bendrą šalies kultūrą.

Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą sudaro šie pagrindiniai uždaviniai:

  • Sukaupti praktinę informaciją apie autorių teisių padėtį architektūros srityje;
  • Užtikrinti laisvai prieinamas žodines bei rašytines konsultacijas;
  • Surengti nemokamus kursus autorių teisių srityje tematikai;
  • Apibendrinti sukauptą informaciją ir parengti pasiūlymus esminių praktinių problemų sprendimui.

Nemokamos žodinės ir rašytinės konsultacijos iki 2021 m. gruodžio 1 d. teikiamos šioje svetainėje nurodytais kontaktais.

Nemokami kursai autorių teisių tema buvo surengti 2021 m. rugsėjo 10 d.
Čia skelbiamos kursų paskaitos „Architektūros kūriniai ir jų autorių teisių apsauga: tikslai, priemonės ir iššūkiai“ skaidrės: 
Autorių teisės_2021-09-10 kursai_D. Veličkaitė-Matusevičė.

Taip pat dalinamasi autorinės sutarties tarp autorių ir darbdavio projekto pasiūlymu: Trisale_autorine_sutartis su darbdaviu.