Kvalifikacija

 

Autorių teisė – neatskiriama architektūros, statinių statybos srities dalis. Statinių projektai ir patys statiniai yra autorių teisių objektai, architektų teises šioje srityje gina įstatymai, autorių teisių pažeidimai yra ir architektų profesinės etikos pažeidimai. Suaktyvėjus architektų profesinei savivaldai, kartu išryškėjo ir autorių teisių problematika, todėl dėmesys autorių teisėms ir patirtis šioje srityje nuolat auga.

VšĮ „Archlegis“ paslaugų dalį visuomet sudarė autorių teisių klausimai, jos steigėja dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė skaito autorių teisės paskaitas Vilniaus Gedimino technikos universitete, architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir kituose mokymuose. Anksčiau ji yra inicijavusi ir dalyvavusi autorių teisėms skirtuose Lietuvos architektų rūmų tiriamuosiuose projektuose, tarptautinėje meno teisės vasaros mokykloje Rygoje. Dirbant Lietuvos architektų rūmuose, teko susidurti ir su šios srities teisminiais ginčais.

Sukauptos žinios sudaro galimybę teikti autorių teisės konsultacijas tiek architektams, tiek kitiems statybos procesų dalyviams.