Konsultacijos

 

Taikant sukauptas architektūros ir teisės sričių žinias, VšĮ „Archlegis“ konsultuoja statybos dalyvius ir kitus asmenis statybos teisėtumo, procesų organizavimo, atsakomybės pasidalinimo ir kitais klausimais. Taip pat bendradarbiauja su advokatais ir kitais teisininkais, padedant įsigilinti į specifinius architektūros, teritorijų planavimo, statinių projektavimo ir statybos klausimus.

Teikiamas konsultacijas architektūros teisės srityje sudaro:

  • Žodinės konsultacijos statybos teisės klausimais;
  • Rašytinės išvados, paaiškinimai;
  • Pagalba įvertinant gautus dokumentus, jų teisines pasekmes;
  • Konsultacijos dėl teritorijų planavimo ir statinių projektavimo sutarčių sudarymo;
  • Teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimas;
  • Kitos paslaugos architektūros, teritorijų planavimo ir statybos teisės srityje.

Konsultacijos teikiamos daugiausia prevenciškai – siekiant užtikrinti nuoseklų ir sėkmingą statinių statybos procesą, išvengti keblių situacijų tiek statybos procese, tiek ateityje naudojant pastatytus statinius. Tais atvejais, kai jau yra kilę ginčai ar susidariusi didelė tikimybė jiems kilti, specifinių architektūros teisės konsultacijų geriausia kreiptis su savo advokatu jau įvertinus aktualius teisinio proceso klausimus.