Kitos paslaugos

 

VšĮ „Archlegis“ ir jos steigėja dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė sukaupė nemažai patirties dirbant su teisinio reguliavimo klausimais, dirbant Seimo, Aplinkos ministerijos ir kitų valstybės institucijų sudarytose teisinio reguliavimo tobulinimo darbo grupėse, analizuojant, teikiant pasiūlymus ir atstovaujant Lietuvos architektų rūmus Architektūros, Architektų rūmų, Teritorijų planavimo, Statybos, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, Saugomų teritorijų, Želdynų ir kitus įstatymų ir jų pakeitimų rengime.

VšĮ „Archlegis“ 2020 m. Aplinkos ministerijos užsakymu taip pat parengė tris analitines studijas, skirtas architektų profesinės kvalifikacijos, kompleksinių saugomų teritorijų bei statybos jose teisinio reguliavimo problematikai ir galimiems jos sprendimams.

Taigi teisėkūros srityje VšĮ „Archlegis“ gali suteikti teisines ir ekspertines paslaugas analizuojant tam tikros srities teisinio reguliavimo problematiką, apibrėžiant konstitucinius ir kitus jo pagrindus, teikiant įgaliotoms institucijoms siūlymus dėl jo tobulinimo.